PROGRAMA DE AXUDAS PARA IMPLANTAR A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (RSE), A IGUALDADE LABORAL E A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL, CONFINANCIADAS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, PARA O ANO 2017

Unión Europea

AXUDAS PARA IMPLANTAR A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL (TR357D)

SUBLIÑA 1: INCENTIVOS PARA O FOMENTO DO TELETRABALLO.
Obxetivo: adopción de dous acordos laborais de teletraballo.

SUBLIÑA 2: INCENTIVOS PARA O FOMENTO DA FLEXIBLIDADE LABORAL
Obxetivo: adopción de acordo laboral de flexibilidade horaria da totalidade do cadro de persoal

SUBLIÑA 3: AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓXICOS QUE POSIBILITEN O TELETRABALLO.
Obxetivo: Adquisición de elementos tecnolóxicos que posibiliten o teletraballo

Galicia    Xunta de Galicia

    

Share